Chi Tiết Sản Phẩm

  • PTD027

  • Mã sản phẩm: PTD027
  • Giá: Liên Hệ

  • Lượt xem: 1

Thang leo thăng bằng PTD027

KT: 58x58x60 (khối giữa); 152x20x5 (4 thanh)
Gồm 4 thanh đi + 1 khối trụ ở giữa 
Vật liệu: Ván MFC 15ly

Sản Phẩm Khác