Chi Tiết Sản Phẩm

  • PTD026

  • Mã sản phẩm: PTD026
  • Giá: Liên Hệ

  • Lượt xem: 1

Băng ghế thể dục lắp ráp PTD026

KT: 96x67x72.4; 84x57x72.4; 72x46x72.4; 60x36x72.4; 48x26x72.4 [mm]
Gồm 5 khối xếp vào kéo ra khi sử dụng, giúp cháu đi thăng bằng

Sản Phẩm Khác