Chi Tiết Sản Phẩm

  • PTD025

  • Mã sản phẩm: PTD025
  • Giá: Liên Hệ

  • Lượt xem: 1

Thang xếp ngũ sắc PTD025

Chất liệu: gỗ 

KT: 61x57.5x48; 57x46.5x41; 53x35.5x34; 49x24.5x27; 45x13.5x20 [mm]
Gồm 9 khối xếp vào kéo ra khi sử dụng, giúp cho cháu đi thăng bằng.

Sản Phẩm Khác